Logga för utskrift

Brukarundersökning 2014

Enkäterna skickas till alla personer från 65 år och äldre som bor på särskilda boenden respektive har minst två timmars hemtjänst i månaden, med undantag från de som enbart har måltids- ledsagning-, eller larminsatser.

De äldre ombeds svara på en enkätundersökning hur de uppfattar sin vård och omsorg. Syftet är att ur de äldres perspektiv följa upp kvalitet och tillgänglighet inom vården och omsorgen. Resultaten ska kunna användas för flera ändamål som har betydelse för de äldre själva, andra medborgare och ansvariga beslutsfattare.

Det är viktigt för undersökningens kvalitet och användningen av resultaten att så många som möjligt deltar. Svaren kan skickas in fram till den 31 maj.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Brukarundersokning-2014/