Logga för utskrift

Bättre stöd för ensamkommande

Publicerad 11 april 2017 13:26 | Uppdaterad 12 april 2017 13:30
Med start den 1 juni sker en organisationsförändring kring kommunens ensamkommande flyktingbarn.

Samtliga barn och ungdomar kommer att flytta från Fur för att bo på HVB-hem och stödboenden i mellanstaden och centrala Karlskrona.

Den nya organisationen berör ett hundratal barn och ungdomar och omkring 60 anställda.
Bemanningen anpassas utifrån de förändrade ersättningsnivåer som Migrationsverket har beslutat om, vilket ställer nya krav på socialförvaltningen när det handlar om att tillgodose behoven.

Från och med den 1 juni samlas barnen och ungdomarna efter just deras behov och förmågor och personalen kommer i högre grad kunna ge var och en rätt stöd.

Personalens scheman kommer att vara anpassade till de tider då de boende på HVB-hemmen och stödboendena är i störst behov av de anställda.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Battre-stod-for-ensamkommande/