Logga för utskrift

Alla kan surfa - lyckad kurs för seniorer

Publicerad 29 juni 2017 10:45 | Uppdaterad 29 juni 2017 10:58
Nyfikenheten för ny teknik ökar hos seniorer och under våren har en liten grupp anhörigvårdare varit med i studiecirkeln ”Alla kan surfa”.

Till hösten planeras en fortsättning för "Alla kan surfa". Kursen har varit tekniklägenheten VISBO där deltagarna har valt att pröva på smarta telefoner eller surfplattor och har kunnat låna utrustning eller tagit med egen utrustning.

Ökar delaktighet och minskar ensamhet
Syftet med studiecirkeln har varit att öka delaktigheten, skaffa sig kunskap till våra snabba kommunikationsmedel och söka information och kontakter. Ett annat syfte med utbildningstillfällena att är förebygga och minska ensamhet bland äldre.

Lätt väg in till ny kunskap
Studiematerialet som använts är enkelt och lätt att följa med i. Kursen utgår från att deltagarna får att arbeta i sin egen takt och själva välja vad de vill lära sig.
Från deltagarna har det kommit många positiva omdömen om att kursen varit rolig och givande och möjligheten att gå tillbaka i övningarna och repetera det man lärt sig har varit uppskattad.

Succé för IT-café
En ny verksamhet för seniorer är också IT-caféet på VISBO där personal från Träffpunkterna har funnits till hands. Verksamheten har varit öppet en eftermiddag per vecka under åtta veckors tid. IT-caféet har varit mycket uppskattat och välbesökt även här planeras nya tillfällen till hösten.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Alla-kan-surfa---lyckad-kurs-for-seniorer/