Logga för utskrift

Äldre nöjda med omsorgen

Publicerad 6 november 2014 10:02 | Uppdaterad 6 november 2014 10:08
Nöjda och trygga – äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i Karlskrona kommun ger höga betyg till personalen. Det visar Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för 2014.

Hela 98 procent av personerna med hemtjänst tyckte att de fick ett bra bemötande från personalen. På särskilt boende var 94 procent av de äldre nöjda med bemötandet. 92 procent av personerna som får hemtjänst känner förtroende för personalen, för särskilt boende har 87 procent förtroende för personalen.
 
- Vi är väldigt glada för att vi har så skickliga medarbetare inom omsorgen som ser varje äldre som en enskild individ och det är just tack vare våra medarbetare som vi får så höga omdömen, säger förvaltningschef Martin Olsson.
Jämfört med 2013 har andelen äldre som tycker att måltiderna på särskilt boende är en trevlig stund ökat från 66 procent till 71 procent.
 
Men undersökningen pekar också ut flera utvecklingsområden som äldreförvaltningen behöver arbeta vidare med. Bland annat vill de äldre få bättre möjligheter till inflytande, känna sig mer delaktiga och förbättra möjligheterna att komma utomhus. Många mår också dåligt på grund av ensamhet.
 
- Trots att man får mer omsorg och har fler människor runt omkring sig upplever man sig som mer ensam på särskilt boende. Det vill vi förstås se om vi kan ändra på och vi har börjat diskussionerna hur vi ska kunna förbättra detta, säger Martin Olsson.

Enkäten skickades ut till alla som får hemtjänst eller bor i särskilt boende i Karlskrona kommun. Svarsfrekvensen ligger på mellan 60 och 80 procent för de äldre med hemtjänst, och på mellan 40 och 60 procent för de äldre i särskilt boende.

Läs mer om svarsresultaten från personer med hemtjänst här, powerpoint 6 Mb

Läs mer om svarsresultaten från personer i särskilt boende här, powerpoint 6 Mb

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-11-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Aldre-nojda-med-omsorgen1/