Logga för utskrift

Spolningar av vattenledningsnätet

Under veckorna 45-48 kommer vattenledningsnätet att luft- och vattenspolas i Bergåsa, Galgamarken, Kungsmarken, Pantarholmen, Blå Port och Långö.

Hur påverkas jag?

Medan arbetet pågår i ditt område kommer du att periodvis vara utan vatten. Vattentankar kommer att placeras ut där du kan hämta vatten i egna behållare.

Alla berörda kommer att få information i brevlådan med vilka dagar och tider som gäller och vad du ska tänka på. Följ instruktionerna för vattenavstängningen noga - öppna inga kranar och använd inte disk- eller tvättmaskin, de kan ta skada av det missfärgade vattnet.

När spolningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Det missfärgade vattnet är inte farligt men kan se oaptitligt ut. Låt vattnet spola en stund så klarnar det.

När spolas det i mitt område?

Spolningarna görs i ett område i taget och de som berörs kommer att få information i brevlådan eller i trapphuset om vilka tider som gäller.

Vad händer vid spolningen?

Luft- och vattenspolningen tar bort lösa beläggningar av järn och mangan från vattenledningarna. Genom att spola vattenledningarna så behåller vi en hög och jämn kvalitet på vattnet.

När spolningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Det missfärgade vattnet är inte farligt men kan se oaptitligt ut. Låt vattnet spola en stund så klarnar det.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Nu-gor-vi-rent-i-vattenledningsnaten/