Logga för utskrift

Avlopp

I Karlskrona kommun finns 9 kommunala avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet från tätorter.

Spillvatten (avloppsvatten)

Spillvatten kommer framför allt från hushåll men kan också komma från industri, biltvättar och andra verksamheter.

Spillvatten från hushåll består av toalettvatten samt vatten från bad, disk och tvätt. Spillvattnet tas om hand i våra reningsverk där det behandlas och renas innan det släpps ut i naturen.
Bor du i en fastighet som ligger utanför det kommunala spillvattennätet behöver avloppsfrågan lösas genom enskilda lösningar. Läs mer om detta under rubriken "Enskilt avlopp".

Varför behövs det en speciell toalettdag?

I många delar av världen saknas tillgång till toaletter. Varje dag dör 1800 barn i världen av sjukdomar orsakade av brist på sanitet och hygien.

I Sverige har vi tillgång till toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar avloppen som sopnedkast. Detta kan förstöra reningen av avloppsvattnet. Därför uppmärksammas Världstoalettdagen även här.

Varför är skräp i toalettstolen ett problem?
Det är dyrt och svårt att hantera allt skräp som spolas ner i toaletten. Skräpet kan orsaka stopp i ledningsnät och pumpar innan det ens når avloppsrenings-verket.
Det kan också förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och bidra till föroreningar. Allt detta skulle kunna undvikas om alla slängde skräpet i en
papperskorg i stället för i toaletten.

På Svenskt Vattens webbplats finns också information om världstoalettdagen.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/