Logga för utskrift

Vatten och avlopp

Här hittar du information om vatten och avlopp, hur vattenverk och reningsverk fungerar, var du kan analysera vattenprov och vilken vattenkvalitet vattnet har.

I Karlskrona kommun finns kommunala vattenverk och avloppsreningsverk som försörjer invånarna med vatten och renar avloppsvattnet från tätorter. 

Planerade arbeten

Test av dagvatten- och spillvattenanslutningar med hjälp av rök

Mellan den 4 oktober och 2 november (vecka 40-44) kommer dag- och spillvattenanslutningar att inventeras och undersökas med hjälp av teaterrök.

vecka 42 måndag-torsdag Arbete i Nättraby
vecka 43 måndag-torsdag Arbete i Nättraby
vecka 44 måndag-torsdag Röktest i Strömsberg

Röken som används är en teaterrök som är ofarlig och miljövänlig. Röken tillförs ledningsnätet utanför husen och tränger sedan upp genom stuprör och brunnar.

Detta arbete genomförs som en del av att säkerställa ledningarnas funktion och att motverka att till exempel regnvatten kommer ini spillvattenledningarna och orsakar översvämningar. 

 

Kundinformation - fakturabilagan för september/oktober

Innehåller bland annat information om hur man läser och förstår vatten- och avloppsfakturan och hur fjärravlästa vattenmätare fungerar.

 Här kan du läsa den senaste kundinformationen  

 

Informationsmaterial - vattenskyddsområde utmed Lyckebyån

Informationsmaterial finns på www.lyckebyan.org.

Vill du bli ansluten till kommunalt vatten och avlopp?

Läs mer om ansökan till kommunalt vatten och avlopp

De som inte har möjlighet att koppla in sig på det kommunala VA-nätet, får själva eller tillsammans med grannar anordna s.k. enskilt vatten (egen brunn) och enskilt avlopp.

Informationsmöte Gängletorp-Säby

Här kan du hitta informationsmaterial från mötet den 3 oktober.

Här finns informationsmaterial inför inkoppling av kommunalt vatten och/eller avlopp

Snabblänkar:

 Hur hårt är mitt vattenVad kostar mitt vatten

 Tänk på vad du spolar nerVattenskyddsområden

Film: Drick kranvatten

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/