Logga för utskrift

Tobaksförsäljning

Verksamheter som ska sälja tobak måste göra en anmälan till kommunen innan försäljningen får starta. Anmälan ska också göras om försäljningsstället byter ägare eller slutar sälja tobak.

En verksamhet som ska sluta med tobaksförsäljning behöver avregistrera sig även om ett annat företag ska ta över verksamheten. Den nya verksamhetsutövaren ska sedan anmäla att man tar över tobaksförsäljningen.

Anmäl tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram

Utöver anmälan krävs också ett egenkontrollprogram för verksamheten. Syftet med egenkontrollprogrammet är att ge den kunskap och de rutiner som behövs för att försäljningsstället ska följa tobakslagens bestämmelser. Egenkontrollprogrammet ska bifogas i anmälan och kunna visas upp vid en inspektion.

Egenkontrollprogrammet kan utformas på olika sätt. Här hittar du ett exempel på hur det kan se ut:

Exempel på egenkontrollprogram, pdf

Kostnader

Avgiften för en anmälan är 1900 kr. Året efter anmälan har gjorts tas en årlig tillsynsavgift på 3800 kr ut. För försäljning av både tobak och receptfria läkemedel är den årliga tillsynsavgiften 4750 kr.

Den årliga tillsynsavgiften för ett tobaksförsäljningsställe upphör i slutet av det år som du avregistrerar anläggningen. Om du exempelvis avregistrerar din verksamhet i februari så behöver du ändå betala hela tillsynsavgiften för det året.

Mer information

Läs mer om tobaksförsäljning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/Tobak/