Logga för utskrift

Parkeringstillstånd

Det finns olika typer av parkeringstillstånd i Karlskrona kommun - för dig som är rörelsehindrad eller som kör nyttotrafik. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Personer med rörelsehinder kan ansöka om tillstånd att parkera på platser reserverade för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. 

Ansökan om parkering för rörelsehindrade
För att bli beviljad ett parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder vara omfattande med tydliga gångsvårigheter och du ska ha svårigheter att förflytta dig mellan fordonet och parkeringsplatsen inom rimligt gångavstånd.

Du fyller i och skickar in din ansökan tillsammans med läkarintyg och foto till Handikappförvaltningen. Det tar cirka fyra veckor från det att vi har fått in din ansökan till ditt tillstånd är färdigt. Du får ett brev hemskickat när du kan hämta ditt tillstånd.

För mer information
Funktionsstödsförvaltningen, tel 0455-30 50 56
This is an email address

Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Du som kör nyttotrafik eller företagsfordon kan lösa ett nyttoparkeringskort. Det kostar 4000 kr per år och ger dig rätt att parkera i upp till 4 tim på avgiftsbelagd p-plats, oavsett vilken tidsbegränsning platsen har. Nyttotrafiksparkeringstillståndet gäller ej på de avgiftsfria 10 minutersparkeringarna.

För mer information
Drift- och serviceförvaltningen, tel 0455-30 30 00
This is an email address

Parkeringstillstånd för miljöfordon

Parkeringstillståndet för miljöfordon avskaffades 1 april 2015.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Parkering/Parkeringsstillstand/