Logga för utskrift

Karlskronabryggan

Beskrivning hur Karlskronabryggor kan uppföras utan att det krävs strandskyddsdispens.

Bryggorna ska vara

  • max 1,2 meter breda och max 8 meter långa samt raka
  • pålade
  • max två inom samma fastigheten
  • minst 200 meter ifrån varandra på samma fastighet

Bryggorna får inte

  • vara flytbryggor eller utformas på något annat sätt som hindrar vattenflödet
  • ligga i en å eller på en allmänt använd badplats

Tänk på att:

  • markägarens tillstånd alltid krävs
  • andra åtgärder än själva bryggan kan kräva dispens
  • att grävningsarbeten och muddring är vattenverksamhet som prövas av Länsstyrelsen

Vill du bygga på något annat sätt är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning om dispens krävs eller inte.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-11-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/strandskydd/Karlskronabryggan/