Logga för utskrift

Karlskronabryggan

Beskrivning hur Karlskronabryggor kan uppföras utan att det krävs strandskyddsdispens.

Bryggorna ska vara

  • max 1,2 meter breda och max 8 meter långa samt raka
  • pålade
  • max två inom samma fastigheten
  • minst 200 meter ifrån varandra på samma fastighet

Bryggorna får inte

  • vara flytbryggor eller utformas på något annat sätt som hindrar vattenflödet
  • ligga i en å eller på en allmänt använd badplats

Tänk på att:

  • markägarens tillstånd alltid krävs
  • andra åtgärder än själva bryggan kan kräva dispens
  • att grävningsarbeten och muddring är vattenverksamhet som prövas av Länsstyrelsen

Vill du bygga på något annat sätt är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning om dispens krävs eller inte.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-11-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/strandskydd/Karlskronabryggan/