Logga för utskrift

Trafik leds om när infarten till högskolan byggs om

Publicerad 21 augusti 2017 11:13 | Uppdaterad 21 augusti 2017 14:04
Från den 4 september och cirka 6 veckor framåt kommer trafiken på Valhallavägen förbi Blekinge Tekniska Högskola att ledas om genom Galgamarken. För att busstrafiken ska komma fram är det bara tillåtet att parkera på utmärkta platser längs Utridarevägen och Gyllenstjärnas väg. Tänk på att följa skyltarna på platsen.

Anledningen till att trafiken leds om är att infarten till högskoleområdet byggs om. Tänk på att följa skyltarna på platsen och bara parkera där det är tillåtet.

Busshållplatsen på Valhallavägen flyttas under arbetet till korsningen Valhallavägen/Utridarevägen.

Det kommer att gå att köra bil till högskolan från Valhallavägen österifrån men från den 21 augusti börjar arbetet med gång- och cykelvägen.

karta trafikomledningen

Se större karta, pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Aktuellt-inom-Bostad--Miljo/Trafik-leds-om-nar-infarten-till-hogskolan-byggs-om/