Logga för utskrift

Upptaktsmöte för förstelärare

Publicerad 19 november 2013 08:25 | Uppdaterad 19 november 2013 08:34
16 lärare i de kommunala skolorna har nu utsetts till förstelärare. Förhoppningen är att satsningen ska höja lärarnas status – och elevernas måluppfyllelse.

Som förstelärare fortsätter du att undervisa – men arbetar också med att förbättra och utveckla undervisningen i skolområdet i stort. Stor vikt vid utnämningen har lagts vid yrkesskickligheten – att ha gedigna kunskaper i det ämne eller ämnesområde som läraren undervisar i. En viktig kvalifikation för förstelärarna är också förmågan att förbättra elevernas studieresultat.

En av förstelärarna är Ulrica Månsson, som undervisar i svenska, matematik, engelska, NO, SO samt bild i årskurs 6 på Lyckebyskolan.

- Jag hoppas kunna bli en resurs för mina arbetskollegor i arbetet med bedömning och matriser. Jag vill göra eleverna medvetna om vilka kunskapsmålen är och hur vi kan arbeta med dem i klassen, säger hon.

Karriärtjänster för lärare är en central satsning där regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster, förstelärare och lektor. Förstelärartjänsten innebär ett lönelyft på 5 000 kr/månaden. 

Förstelärare grundskolan
Merparten av grundskolans förstelärare samlade på ett upptaktsmöte.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Upptaktsmote-for-forstelarare-/