Logga för utskrift

Sekretessen och informationsutbytet mellan förskolan och grundskolan

Publicerad 24 februari 2014 09:47 | Uppdaterad 24 februari 2014 09:49
Sekretess gäller mellan myndigheter ( t ex olika nämnder inom en kommun ), mellan kommunen och fristående verksamheter och mellan olika självständiga verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet (nämnd). Elevhälsans medicinska del är en sådan självständig verksamhetsgren inom ”skolmyndigheten”.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Sekretessen-och-informationsutbytet-mellan-forskolan-och-grundskolan/