Logga för utskrift

Riktlinje gällande skolskjuts till elever i friskola

Publicerad 5 november 2012 13:53 | Uppdaterad 5 november 2012 13:59
Skolskjuts till elev i friskola beviljas endast om det inte innebär några merkostnader för kommunen.

Ytterst få elever som valt friskola eller annan kommunal skola i Karlskrona kan beviljas skolskjuts enligt skollagen. Berörda elever är därför inte heller berättigade busskort.

För mer information
Claes-Urban Persson
Skolutredare, barn- och ungdomsförvaltningen
0455-30 36 15

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-11-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Riktlinje-gallande-skolskjuts-till-elever-i-friskola/