Logga för utskrift

Kvalitetsredovisning barn- och ungdomsförvaltningen 2009

Publicerad 7 april 2010 10:13 | Uppdaterad 7 april 2010 10:26
Varje år görs ett antal utvärderingar för att mäta måluppfyllelse och för att få en bild av elevers, föräldrars och personalens uppfattningar om verksamheten.

Barn- ovch ungdomsförvaltningens kvalitetsredovisning innehåller bedömningar av hur målen uppnåtts samt, i de fall då de inte nåtts, vilka åtgärder som behövs.

Kvalitetsredovisningen är främst ett hjälpmedel för ledning, personal och elever för att utveckla verksamheten, men den ska också ge information och möjlighet till ökat inflytande för föräldrar och andra intressenter. Redovisningarna används också av Skolverket vid kvalitetsgranskningar och tillsyn, liksom för stödåtgärder och dialog.

Kvalitetsredovisning, barn- och ungdomsförvaltningen 2009, pdf 2 MB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-04-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Kvalitetsredovisning-barn--och-ungdomsforvaltningen-2009/