Logga för utskrift

Klockarebackens förskola - först med Qualis i kommunen

Publicerad 3 december 2015 11:09 | Uppdaterad 3 december 2015 11:19
Ett bevis på vårt systematiska kvalitetsarbete – så beskriver personalen på Klockarebackens förskola den nyvunna Qualis-certifieringen.

”Ni är fantastiska” stod det på prinsesstårtan som förskolechef Lotta Lindquist hade med sig till sin förskolepersonal på onsdagsförmiddagen.

- Det är det minsta man kan säga. Under flera år har Qualis funnits med i vårt arbetssätt och bidragit till en verksamhet med professionalitet och tydlig pedagogisk tanke. Det vinner vi alla på – våra barn, föräldrar och personal, säger hon.

Inför certifieringen har Klockarebackens förskola blivit granskade och fått en skriftlig rapport där alla kvalitetsområden bedöms och där styrkor samt förbättringsområden lyfts fram. Exempel på kvalitetsområden kan vara barnens delaktighet i lärprocesser, dokumentationen över barnens lärande och utveckling, liksom föräldrainflytande.

- Vi har blivit mer tydliga i vår kommunikation till föräldrarna gällande vårt pedagogiska budskap. Det kan exempelvis handla om hur vi informerar och delger om vår verksamhetsplan till hur projekten löper på och dess syfte, berättar förskolepedagog Jane Bjurhem.

Både Jane och hennes kollegor tycker att de alltid har haft kontroll över sin verksamhet även om allt inte har varit dokumenterat. Något som säkerligen beror på att merparten av pedagogerna har arbetat många år tillsammans, är samspelta och vet sina roller.

- Nu har vi en mer tydlig struktur. Det mesta finns dokumenterat, vilket minimerar sårbarheten i olika situationer. Nya dokument har skapats i processen mot högre kvalitet och säkerhet på vår förskola, vilket syns både i våra handlingsplaner och i vår säkerhetspärm. 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Klockarebackens-forskola---forst-med-Qualis-i-kommunen/