Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Barn & Utbildning
  •  / Fritidshemmets roll för fler godkända elever – ett av flera ...

Fritidshemmets roll för fler godkända elever – ett av flera arbeten i Undervisningslyftet

Publicerad 17 juni 2014 14:15 | Uppdaterad 17 juni 2014 14:19
Målet är att fler elever ska få godkända betyg i årskurs 9. Undervisningslyftet är ett av verktygen för att nå dit. På måndagen presenterade pedagogerna på Sunnadalskolan flera arbeten som fokuserar just måluppfyllelsen.

Den bärande frågeställningen i pedagogernas arbeten är hur olika satsningar ska kunna leda till elevernas lärande för högre måluppfyllelse. I en av utvecklingsgrupperna ingår fritidspedagogerna Anja Pettersson, Jenny Karlsson, Mona Fredriksson, Per Karlsson, Pia Karlsson och Jens Fagö. De har undersökt fritidshemmens roll ur ett lokalt perspektiv, inte minst med utgångspunkt från den nya stadieindelningen på skolan med F-3, 4-6 och 7-9.

De är rörande överens om att en väl fungerande fritidsverksamhet har stor betydelse för elevernas förutsättningar till måluppfyllelse. En stor del av arbetet har därmed varit att fastställa vad som krävs för att fritids på Sunnadalskolan ska vara väl fungerande.
- Det är viktigt att vi känner arbetsro, får tid att utveckla det arbete som vi påbörjat och fördjupa oss i vår verksamhet. Ambitionen är att vi ska kunna ge eleverna en väl fungerande fritidsverksamhet där vi tillsammans utvecklas genom nyfikenhet, lust och glädje, säger Jenny Karlsson.

Språket som röd tråd ska vara genomgående från förskoleklass upp till årskurs sex, vilket innebär att fritidshemmet fokuserar extra på just språket.
- Våra olika avdelningar kommer att arbeta på lite olika sätt beroende på elevernas ålder och mognad. Vi kommer naturligtvis också att fortsätta vårt arbete med att träna konflikthantering och socialt beteende som är grundläggande i fritidspedagogiken, säger Jens Fagö.

 
Anja Pettersson, Jenny Karlsson, Mona Fredriksson, Per Karlsson, Pia Karlsson och Jens Fagö.

Exempel på andra utvecklingsarbeten:
”Hur kan vi utveckla IKT (informations- och kommunikationsteknologi) för att främja elevernas lärande för högre måluppfyllelse?”
”Hur kan vi utveckla externa kontakter för att främja elevernas lärande för högre måluppfyllelse?”
Hur kan vi utveckla läsglädjen i samarbete med biblioteket för att främja elevernas lärande för högre måluppfyllelse?
Hur kan vi med hjälp av NTA främja elevernas lärande för högre måluppfyllelse?


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Fritidshemmets-roll-for-fler-godkanda-elever--ett-av-flera-utvecklingsarbeten-i-Undervisningslyftet-/