Logga för utskrift

Lärande för hållbar utveckling

Publicerad 22 oktober 2014 10:28 | Uppdaterad 22 oktober 2014 10:32
Post 2015-agendan - den nya utvecklingsagendan för en bättre värld. 6/11 i Karlskrona!

Genom millenniemålen som initierades år 2000 lovade världens ledare att halvera den extrema fattigdomen till 2015. Antalet människor som lever i fattigdom har sjunkit till mindre än hälften av 1990 års nivå och har fått tillgång till rent vatten. Trots det lever 1,4 miljarder fortfarande i extrem fattigdom.

Mot bakgrund av detta arbetas det nu fram ett nytt ramverk, kallat Post-15-agendan. FN rekommenderar att den ska ska inkludera alla länder, omfatta alla aspekter av hållbar utveckling. Den får inte bara vara en kravlista för vad de fattiga länderna måste göra och uppnå.

Hur ska då världens alla länder kunna enas om en agenda för hållbar utveckling efter 2015 då Millenniemålen övergår till hållbarhetsmål? Vilka krav skall vi ställa på våra politiker? Finns den politiska viljan?

Målgrupp: Lärare alla kategorier, studerande samt övriga intresserade i mån av plats.

Datum och tid: 6 november, klockan: 13.00-16.00

Plats: af Chapmangymnasiet, aula, Östra Köpmansgatan 26, Karlskrona.

Post 2015-agendan - den nya utvecklingsagendan för en bättre värld

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-10-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Larande-for-hallbar-utveckling/