Logga för utskrift

Utvecklingsarbetet i "Innovativa Blekinge" fortsätter.

BTH's, BBI's och TelecomCitys samarbetsprojekt gällande utveckling av Blekinges tillväxt och innovationssystem fortsätter. Den 26 november blev det klart att projekten tilldelas strukturfondsmedel i ytterligare tre år.

Mellan 2008 och 2011 har TelecomCity, Blekinge Business Incubator och Blekinge Tekniska Högskola (via verksamheten i BTH Innovation) ingått i ett nära samarbete för tillväxt i regionen bland annat genom att utveckla Blekinges innovationssystem. Arbetet som till viss del utförts inom ramen för strukturfondsprojekten BICT1 och BICT2 har varit mycket framgångsrikt. TelecomCity har varit huvudman för de båda strukturfondsprojekten.

Nu är det klart att utvecklingsarbetet i "Innovativa Blekinge" tilldelats strukturfondsmedel under ytterligare en treårsperiod. Denna gången är det BTH som står som huvudman för de projektansökningar som lämnats in - "Praktisk innovation för det innovativa Blekinge" och "Fundament för det innovativa Blekinge". Förutom TelecomCity och Blekinge Business Incubator omnämns ytterligare samarbetsorganisationer i det kommande utvecklingsarbetet, bland andra Netport, Region Blekinge och Landstinget i Blekinge.

Läs mer om utvecklingsprojekt i Blekinge som beviljats strukturfondsmedel på Region Blekinges hemsida. http://www.regionblekinge.se/press-och-nyheter/nyheter/85-miljoner-i-eu-medel-till-blekinge.aspx

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Utvecklingsarbetet-i-Innovativa-Blekinge-fortsatter/