Logga för utskrift

Utveckla lokal service i gles- och landsbygder!

Från 1 februari 2010 finns möjlighet att söka projektmedel hos Tillväxtverket för att utveckla lokal service i gles- och landsbygder.

Programmet Lokala servicelösningar omfattar totalt 17 miljoner kronor.

Syftet är att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov, men också om att finna generella metoder som kan fungera i olika delar av landet.

Programmet har tre fokusområden:
1. Samordning av kommersiell och offentlig service
Till exempel utveckling av s.k. servicepunkter där en butik, drivmedelsstation eller annan serviceaktör används som utgångspunkt för utökad service.

2. Företagens behov av service
Viktiga delområden är logistik/distributionslösningar, lokal upphandling, drivmedel och kontanthantering.

3. Serviceglesa områden
Speciellt anpassade servicelösningar för områden med mycket gles befolkning och dålig infrastruktur.

Målgruppen är bred och omfattar exempelvis kommuner, regionala aktörer och föreningar. Även lokala serviceaktörer är välkomna att söka, exempelvis en lanthandel, bensinstation eller en turistföretagare som är intresserad av att tillhandahålla lokal service.

Pengarna kan användas som medfinansiering till serviceinriktade projekt inom Landsbygdsprogrammet.

Kontaktpersoner:

This is an email address

This is an email address

Läs mer:

www.tillvaxtverket.se/service

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-02-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Utveckla-lokal-service-i-gles--och-landsbygder/