Logga för utskrift

Turismting 18 november

"Attraktionskraft Blekinge" är fastlagd som strategin för utvecklingen och samtliga lokala turismorganisationer finns i stark samverkan inom kommunikations- och bokningsplattformen "Visit Blekinge".

Under 2009 har en stark grund lagts för en gemensam utveckling av turismen i Blekinge. En given inriktning är nu att Region Blekinge medverkar till att på olika sätt få "Visit Blekinge" att växa! Här skapas en stor möjlighet till gemensam utveckling mellan det offentliga och turismnäringens aktörer.

Plats: Konsthallen Karlskrona (Borgmästaregatan 17)
Tid: 8.30 - 16.30
Kostnad: 375 kr inkl moms. Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
Länk till program och anmälningsblankett

Anmälan: Senast måndagen den 9 nov till This is an email address
Fyll i anmälningsblanketten. Anmälan är bindande. Deltagarantalet är begränsat till 200 och anmälningarna tas i den ordning de inkommer.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-11-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Turismting-18-november/