Logga för utskrift

Träbyggnadsdag i Karlskrona den 7 december 2010

Sveriges Träbyggnadskansli inbjuder till en träbyggnadsdag i Karlskrona den 7 december på MarinmuseumFramtidens städer ska vara attraktiva och byggda med hållbara och klimatanpassade metoder. Stadsförnyelse är en viktig pusselbit i det hållbara samhällsbyggandet, och fler än 200 kommuner i Sverige är redan igång med att bygga modernt med träbyggnadsteknik.

Under en spännande och lärorik dag får du veta hur man med moderna träbyggssystem bygger stora konstruktioner – flervåningshus, offentliga
byggnader, vägbroar och hela stadsdelar.

Inbjudan till träbyggnadsdagen i Karlskrona 453kb.pdf

Program Träbyggnadsdag i Karlskrona 7/12 2010_1MB.pdf

Tid: 7 december kl. 08.30–16.00
Plats: Marinmuseum, Stumholmen, Karlskrona
Anmäl dig på: www.trabyggnadskansliet.se

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-11-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Trabyggnadsdag-i-Karlskrona-den-7-december-2010/