Logga för utskrift

Till företagare och utförare inom hemtjänsten

Äldrenämnden införde 1 november 2008 ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i Karlskrona kommun.

Valfrihetssystemet har benämnts Eget val i hemtjänsten och syftar till att den enskilde brukaren ska ges möjlighet att välja utförare av de biståndsbedömda insatserna. Eget val i hemtjänsten omfattar de tre insatskategorierna Omvårdnad, Service samt Städ & tvätt.

Mer information och förfrågningsunderlag "Eget val i hemtjänsten 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-07-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Till-foretagare-och-utforare-inom-hemtjansten/