Logga för utskrift

Utbildning via StyrelseAkademien Sydost

Inbjudan till utbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbete”


StyrelseAkademien Sydost är en förening med syftet att utveckla styrelsearbetet i företag och organisationer som ett led i att uppnå hållbar lönsamhet och värdetillväxt.

I samverkan med Svenskt Näringsliv, Företagarna i Blekinge, Företagarföreningen KFH och näringslivsenheterna i länets kommuner bjuder vi nu in dig till utbildning i styrelsearbete.

Mer information om Styrelseutbildning i Blekinge vt 2010 126kb.pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-01-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/StyrelseAkademien-Sydost-inbjuder-till-utbildning/