Logga för utskrift

Sociala företaget Macken etableras i Karlskrona

Publicerad 24 februari 2014 09:36 | Uppdaterad 24 februari 2014 09:39
Framgångsrika sociala företaget Mackens affärskoncept sprids till Karlskrona genom social franchising och skapar möjligheter till arbetsmarknaden för många personer under 2014.

Sociala företag växer stort i landet.  Karlskrona kommuns satsning på sociala företag har bidragit till att Macken etableras i Karlskrona.  Syftet med arbetsintegrerande sociala företag är att driva en affärsverksamhet som erbjuder en arbetsplats som är anpassad efter medarbetarnas förmåga. Sociala företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster.
Coompanion i Göteborg har sedan 2011 drivit socialfondsprojekt Explosion för att skapa fler bärkraftiga sociala företag genom social franchising. Projektet kommer att sprida några av de mest framgrånsrika sociala företagen till nya orter. Växjöföretaget Mackens affärskoncept sprids till två nya orter genom projektet, Högsby och Karlskrona. Franchasegivaren bidrar med koncept och erfarenhet som överförs till de nya entreprenörerna.

- Social franchasing är en ny modell för att starta sociala företag.  Vi är glada att vi har blivit samarbetspart till projektet och få del av Mackens affärskoncept, säger Annelie P. Norrman, i Karlskrona AB. Projektledare för Macken finns på plats sedan februari och nu ska affärskonceptet förverkligas i lokalen på Gullberna Park.

Genom samverkan i projekt, deltar Karlskrona kommun, Coompanion Blekinge och Arbetsförmedlingen, bidrar till att sociala företaget Macken snabbt ska bli självbärande i Karlskrona och skapa arbete och sysselsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Macken i Växjö har 30 anställda och över 100 personer i sysselsättning. Läs gärna om sociala företagets affärskoncept på www.macken.coop

För mer information:
Annelie P. Norrman, näringslivsutvecklare
Mikael Johansson, projektledare Macken 0733-818 700

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Sociala-foretaget-Macken-etableras-i-Karlskrona/