Logga för utskrift

Smarta lösningar för vatten- och avloppsrening

Publicerad 10 december 2012 16:37 | Uppdaterad 10 december 2012 16:38
Tiden är ute för alla de enskilda avlopp som orsakar försurning i naturen. Det beror på en tuffare miljölagstiftning och på att företag som BAGA Water Technology AB kan lösa problemet.

Kristina Sjögren, BAGA– Våra reningsverk och minireningsverk har en slamavskiljarteknik
som tar hand om försurande ämnen som kväve och fosfor, säger Kristina Sjögren, platschef för BAGA.

Det ständigt produktutvecklande miljöföretaget har sitt huvudkontor i Torskors i Karlskrona, men verkar över hela Norden. Det faktum att de två- och trekammarbrunnar som används i skärgården och på landsbygden inte längre är godkända, har skapat stora affärs­möjligheter.
– Idag krävs något mer genomtänkt och miljövänligt. Våra slamavskiljare är testade och godkända för nordiska förhållanden och passar på alla ställen där det inte finns något kommunalt avloppsnät eller där nätet ofta svämmar över, säger Kristina Sjögren.

Hjälper byar och öar Ritning BAGA
Ibland är det ett enskilt hushåll som måste installera ett minirenings­verk för sitt enskilda avlopp, men ofta rör det sig om upp till 50 hushåll, exempelvis en samfällighet, som går samman om ett gemensamt reningsverk. BAGA fokuserar på produktutveckling, försäljning och distribution och låter oftast entreprenörer stå för projektering och installation. I vissa större projekt har emellertid BAGA tagit ansvar även för projektering.   

Långsiktigt tillväxtföretag
Företaget grundades av Bert Gustafsson 1992, fick sin nuvarande konstellation 2004 och har redan hunnit erhålla en utmärkelse som snabbväxande Gasellföretag. BAGA har 22 anställda, varav 15 i Karlskrona, och omsätter cirka 60 miljoner kronor. Kristina Sjögren är ödmjuk, men nämner en fortsatt expansion som en del av visionen.   
– Vi har haft många uppdrag i skärgården på västkusten och förhoppningsvis snart även i Blekinge. För kommande generationers skull bör alla se över sina avlopp så att de svarar mot kraven på mindre utsläpp av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag. Vårt mål är att allt renat vatten som går tillbaka till naturen ska hålla badvattenkvalitet.

Detta är en artikel ut tidningen "i Karlskrona"

Läs mer om tidningen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Smarta-losningar-for-vatten--och-avloppsrening/