Logga för utskrift

Peab rustar upp järnvägen norr om Karlskrona

Peab har fått uppdraget att genomföra upprustningen av järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 265 Mkr.

I uppdraget ingår bland annat upprustning av spår- och kontaktledning, brobyggnation, ombyggnad av bangård, nya driftsplatser, plankorsningsåtgärder samt olika kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med utökad samverkan. Peab och Trafikverket kommer att arbeta tillsammans för att utveckla optimala lösningar med hänsyn till miljö, ekonomi, teknik och tidhållning.

Arbetet påbörjas i augusti 2010 och det beräknas vara klart i oktober 2013.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-06-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Peab-rustar-upp-jarnvagen-norr-om-Karlskrona/