Logga för utskrift

KickStart 2014 "Draknästet"

Publicerad 12 juni 2014 07:54 | Uppdaterad 12 juni 2014 08:23
Förverkliga och testa din produkt- eller affärsidé, anmäl dig till KickStart 2014 a la ”Draknästet”.

Syfte:
Att inspirera privatpersoner och företag som har funderingar på en företags- eller produktidé att testa sin idé genom att delta på ”KickStart 2014”. En idé som skall anknytas till besöksnäring med inriktning mot Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Alla idéer är välkomna.

Vem kan delta:
Alla över 18 år som gärna vill testa och förverkliga sin idé, kanske även starta eget företag, men har själv svårt att komma igång eller ens vet om idéen håller. Idéen kan vara en ny produkt/tjänst, nytt företag eller befintligt företag med ny affärsidé.
Nu finns chansen att få testa sin idé inom besöksnäring med fokus på världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Hur:
Under sommaren 2014 förbereder deltagaren sig genom att förädla sin affärs- eller produktidé för att den 9 september få möta juryn för ”KickStart 2014” och där ”sälja” sin idé.
Redan 14 dagar före, den 26 augusti, får alla anmälda deltagare en kostnadsfri genomgång och kunskaper om upplägget av sin presentation av Blekinge Business Incubator, BBI.

Presentationen inför ”KickStart 2014”:
Den 9 september 2014 hålls det första ”KickStart 2014” där den anmälde deltagaren gör sin presentation av sin idé. Varje deltagare träffar enbart juryn och får max 10 minuter att sälja in sin idé samt får juryn 10 minuter för frågor till deltagaren. Juryn ger feedback och bedömning av idén och i allra bästa fall kan idén bli en produkt eller ett nytt företag i Karlskrona genom t ex ett investeringsstöd ur Krigskassan.

Presentationen inför ”KickStart 2014”bör innehålla:
1. Min produkt/tjänst
2. Vilka behov tillfredsställs med den
3. Vad/vem är marknaden
4. Säljkanaler?
5. De ekonomiska förutsättningarna.?

Kan bli verklighet?
En riktigt bra idé kan kanske utmynna i stöd genom att erhålla investeringsmedel ur t ex Krigskassan som hanteras genom BBI:s verksamhet eller privat investering. Genom ALMI Företagspartner och Länsstyrelsen Blekinge Län kan andra stödformer finnas.

Jury
Ordförande:
Anders Cronholm verksamhetschef Blekinge Business Incubator, BBI
Jurymedlemmar:
Hans Hedman Varvshistoriska föreningen Karlskrona
Lia Hagberg företagare och ägare av The Home Company
Martin Åkesson Vd ALMI
Catharina Rosenqvist Region Blekinge
Ali Tehrani företagare och ägare av bl.a. Restaurang Time Out och Lyckebybostäder.

Anmälan skall ske senast den 15 augusti 2014 och frågor ställs till undertecknad:
Carl-Axel Ottosson 0455-30 30 46 eller via e-post till:
This is an email address

Projektledare; Utvecklingsplan Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/KickStart-2014-Draknastet/