Logga för utskrift

Karlskrona.se får bra betyg i SKL-undersökning

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har genomfört en undersökning av kommunernas webbplatser utifrån ett företagarperspektiv. Karlskrona kommuns webbplats hamnar i gruppen bra hemsidor där 75 procent av den information som efterfrågas har gått att hitta.
SKL har använt 21 frågor för att göra en bedömning av kommunernas webbplatser utifrån ett företagarperspektiv. Frågorna berör till exempel bygglov, serveringstillstånd, kontaktuppgifter och tillgång till lokaler och industritomter.

20 kommuner presenteras som goda exempel där mer än 80 procent av den efterfrågade informationen hittats. Karlskrona.se är en av de webbplatser som lyfts fram som bra hemsidor ur ett företagarperspektiv, men där inte riktigt allt som efterfrågats har gått att hitta.

Se hela rapporten 607kb.pdf och statistiken 154kb.xlsx

Nu ska vi gå igenom rapporten och göra förändringar vid behov för att se till att utveckla webben och den service vi erbjuder alla företagare!


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-06-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Karlskronase-far-bra-betyg-i-SKL-undersokning/