Logga för utskrift

Karlskrona klättrar uppåt

Svenskt Näringsliv släppte igår sin rankning av alla landets kommuner gällande kommunernas företagsklimat.

Karlskrona klättrar placeringsmässigt i Svenskt Näringslivs undersökning gällande kommunernas företagsklimat. Karlskrona återfinns nu på plats 177 utav de 290 kommunerna i landet. Vi är fortfarande en bit efter toppnoteringen på 143:e plats under 2011. Placeringen 2012 var på 204:e plats, vilken nu har förbättrats med 27 placeringar i år.

Tittar vi mer på undersökningen så ser man en tydlig förbättring gällande såväl kommunpolitikernas, som kommunaltjänstemännens attityder till företagande. Även tillämpling av lagar och regler har fått en positivare bedömning.

På minussidan återfinns själva servicen till företagen, vilket är oroväckande och något som vi måste ta på allvar.

På totalen förbättrar vi positionen i rankningen med 27 placeringar, men det finns många delar att jobba vidare med och det är oerhört viktigt att vi tillsammans med företagen och även internt jobbar vidare med att förbättra företagsklimatet. Det finns många faktorer som vägs in i undersökningen och en del är svårare än andra att påverka.

Vi ska nu analysera undersökningen och kommer att jobba hårt för att förbättra resultatet till kommande år tillsammans med alla företag och övriga kommunala förvaltningar. Många saker har gjorts och görs hela tiden och uppdraget är komplext på flera punkter. Vi behöver nu fokusera och kommer att jobba vidare i syfte att bli ännu bättre, säger VD Thomas Peters, i Karlskrona AB.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-04-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Karlskrona-klattrar-uppat/