Logga för utskrift

KOMNU2 - en inventering av kompetensutvecklingsbehovet!

KOMNU2 är en förstudie finansierad av Europeiska socialfonden, och har för avsikt att inventera behovet av kompetensutveckling bland Karlskrona kommunens företag med mellan 10-50 medarbetare.

Uppdrag går i grunden ut på att stödja och hjälpa företagen att ta fram en kompetensanalys specifik just för det egna företaget. Denna analys utgår utifrån styrkor och möjligheter, hot och risker som man ser i framtiden. Allt kommer sedan att mynna ut i en aktivitetsplan, vilken i sin tur ligger till grund för en ny ansökan till Europeiska socialfonden. Där ansöker vi om finansiella medel för att finansiera genomförandet av den kompetenshöjning man på företagen sett behov av i KOMNU2.

Har du frågor, kontakta Göran Eliasson enligt nedan!
 
Göran Eliasson
Projektledare KOMNU2
Näringslivsenheten, Karlskrona kommun
0455-30 30 68
This is an email address

   

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-07-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/KOMNU2---en-inventering-av-kompetensutvecklingsbehovet/