Logga för utskrift

Insikt 2011 - undersökning av företagsklimat

Karlskrona kommuns NKI (nöjd kundindex) resultat är 62. Det genomsnittliga NKI resultatet för samtliga 166 kommuner som deltog är 66.
Undersökningen bygger på en enkät med nästan 30 000 företagare som har haft kontakt med sin kommun under 2010 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. 

Mer information!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-09-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Insikt-2011---undersokning-av-foretagsklimat/