Logga för utskrift

Insikt - ny servicemätning av kommunens företagskontakter

Karlskrona kommun har som mål att erbjuda företag i kommunen en god grundläggande service. Här skapar nu kvalitetsmätningen "Insikt" möjligheter för oss att fånga upp företagarnas synpunkter och identifiera och prioritera möjliga förbättringsområden.

Med start 2011 deltar vi därför i Insikt - en servicemätning av kommunens företagskontakter.

Fem verksamhetsområden kommer att betygsättas utifrån kvalitetsfaktorerna:

 • bemötande
 • effektivitet
 • tillgänglighet
 • information
 • kompetens
 • rättsäkerhet.

Nedan fem verksamhetsområden kommer ingå i undersökningen:

 • Handläggning av ansökan om bygglov.
 • Handläggning av ansökningar om markupplåtelser.
 • Handläggning av ansökningar om serveringstillstånd.
 • Utövande av miljö- och hälsoskyddstillsyn.
 • Utövande av brandtillsyn.      

Hur görs undersökningen?
Kvalitetsmätningen är upplagd enligt SCB:s modell Nöjd-Kund-Index (NKI).

Företag i kommunen som varit i kontakt med oss i något av ärendena ovan kommer att få svara på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet.

Servicemätningen ger oss prioriteringsverktyg för att jobba med ständiga förbättringar. Resultaten ger oss bland annat möjlighet att se hur kundtillfredsställelsen varierar mellan de olika verksamhetsområdena och de olika kvalitetsfaktorerna.

NKI-resultaten ger oss också möjlighet att över tid jämföra hur företagarnas syn på vår service utvecklas i takt med att vi arbetar med identifierade förbättringsområden.

Resultatet kan även sättas i relation till andra kommuner och andra typer av verksamheter. 

Sveriges Kommuner och Landsting avser att genomföra undersökningen vartannat år. 

Första undersökningen kommer att genomföras under första halvåret 2011 och resultaten offentliggörs i början av september samma år.

/Näringslivsenheten 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Insikt---ny-servicematning-av-kommunens-foretagskontakter/