Logga för utskrift

Information om pengar att söka till landsbygdsutveckling, natur- och miljövårdssatsningar

Är du intresserad av att utveckla den levande landsbygden, skulle du vilja göra åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden eller vårda våra natur- och kulturmiljöer, vill du dra igång ett lokalt vattenvårdsprojekt eller lokalt naturvårdsprojekt…?

Är du intresserad av att veta mer om möjligheter till finansiering av dina idéer?

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bjuder in dig till en informationskväll om de stöd vi erbjuder. Vi tar upp praktiska exempel på vad man kan göra och du får möjlighet att få svar på dina frågor.

 Målgrupp: lantbrukare, skogsägare, kommuner, intresseorganisationer, landsbygdsbor och andra intresserade.

Vi pratar om:
LONA (lokala naturvårdsprojekt), LOVA (lokala vattenvårdsprojekt), Lansbygdsprogrammet (stöd för jordbruk, skog och landsbygd), NOKÅS (natur- och kulturvårdsåtgärder i skog) och Ädellövstödet.

Du är välkommen på något av följande datum:

  • Tisdag 2 mars, Lantbruksskolan Bräkne-Hoby
  • Torsdag 4 mars, Blekingesalen Länsstyrelsen Karlskrona
  • Onsdag 10 mars, Norje Tingshus

Ingen anmälan behövs!

Mer info hittar du på:
www.skogsstyrelsen.se/blekinge 
Therese Nilsson Skogsstyrelsen 0457-455172
Birgitta Jonasson Länsstyrelsen 0455-87055

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-02-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Information-om-pengar-att-soka-till-landsbygdsutveckling-natur--och-miljovardssatsningar/