Logga för utskrift

Inbjudan till seminarium den 2 mars "Nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten"


 

Härmed inbjuder vi företag, offentliga aktörer och organisationer till seminarium på temat ”Vad kan vi göra mer för att minska ungdomsarbetslösheten”?
Mycket görs och resurser finns, men vi behöver alla hjälpas åt att hitta nya idéer och aktiviteter i vår strävan att ge ungdomar erfarenheter från arbetslivet allt från praktikplatser, sommarjobb och erbjudande om anställning.

Dag: Fredagen den 2 mars
Tid: 13.15 - c:a 16.15
Lokal: Litorina Folkhögskolas nya aula, Gullberna Park

Agenda:

 • 13.15 Inledning, Mats Lindbom, kommunalråd och moderator, Klas Wallström
 • 13.30 Arbetsförmedlingen erbjuder! Nada Mladenovic och Anders Johansson
 • 14.00 Vad gör vi idag – Arbetsmarknadsenheten, Doris Larsson och Anne Kjellsson, Karlskrona kommun
 • 14.20 Kan skolan förebygga arbetslöshet?, utvecklingschef utbildningsförv. Tommy Rönneholm
 • 14.40 Komvux, Per-Olof Hansson
 • 14.50 Litorina Folkhögskola, rektor Agrita Martinsone 
 • 15.00 Paus och mingel med kaffe
 • 15.20 Så gör vi!
  - Jan-Anders Lindfors ABB High Voltage Cables
  - Christer Rydberg, McDonalds
  - Anders Wallentin Kockums AB
 • 15.50 Gruppdiskussioner ”Vad kan vi göra mer?”
 • c:a 16.15 Avslutning

Anmälan görs senast den 28 februari, till Karlskrona kommuns Näringslivsenhet gärna via E-post: This is an email address eller till vår servicetelefon 0455-30 30 41.

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Karlskrona kommun


Mats Lindbom        Carl-Axel Ottosson                      Mathias Wijk
Kommunalråd        Enhetschef Näringslivsenheten     Näringslivsutvecklare 
                            0455-30 30 46                            0455-30 34 92

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-02-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Inbjudan-till-seminarium-den-2-mars/