Logga för utskrift

Här hittar du Karlskrona kommun på Näringslivsdagen!Den 15 oktober öppnar Näringslivsdagen 2010. Näringslivsenheten satsar på DIALOG för att underlätta företagandet i Karlskrona. I montern kommer kommunens tjänstemän att finnas till hands vid olika tider för att diskutera och svara på just dina frågor!

Karlskrona kommuns stora monter är placerad centralt på mässan, plats 7:12, se MONTERSKISSEN.pdf

Nedan kan du se och läsa de tider som gäller för olika tjänstemän!

Kom och ställ dina frågor på Näringslivsdagen!
09–10 & 13–14 Upphandling
09–10 & 13–14 Bygglov, planer
09–10 & 13–14 Gata, park
10–11 & 14–15 Mark, exploatering
10–11 & 14–15 Miljö, Vatten o avlopp
11–12 & 15–16 Livsmedel, hygienlokaler
11–12 & 15–16 Serveringstillstånd

Mer information om Näringslivsdagen

Varmt välkommen till Karlskrona kommuns monter!

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-10-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Har-hittar-du-Karlskrona-kommun-pa-Naringslivsdagen/