Logga för utskrift

Handeln i Karlskrona ska utvecklas

Publicerad 21 maj 2015 11:11 | Uppdaterad 21 maj 2015 11:13
Karlskrona kommun satsar tillsammans med butiks- och fastighetsägare på en omfattande handelsutredning som ska visa vilka vägval som behöver göras för att handeln i Karlskrona ska utvecklas.

Handelsutredningen ska ge en nulägesbeskrivning av hur handeln i Karlskrona uppfattas av konsumenter och butiksägare idag. Men den ska också ge förslag på förbättringsåtgärder och visa på vilka vägval som behöver göras för handelns del.
– Vi gör utredningen tillsammans med butiks- och fastighetsägarna. Den kommer att ta upp både cityhandeln och den externa handeln, men vi har en del särskilda utmaningar i centrum som vi behöver titta närmare på. Vi hoppas att utredningen ska ge oss ett förslag till en strategi för hur vi ska stärka Karlskrona som handelsplats, säger Mathias Wijk på Karlskrona kommun.

Utredningen inleds med intervjuer med konsumenter i centrum under vecka 22. Minst 400 personer ska intervjuas och detta tillsammans med en genomgång av butikerna kommer ligga till grund för utredningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-05-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Handeln-i-Karlskrona-ska-utvecklas/