Logga för utskrift

Det finns kraft och vilja på landsbygd och i skärgård

Landsbygd- och skärgårdsforum på Hasslö den 13 november var mycket välbesökt och blev en kanontillställning. Syftet vara att försöka leverera en "verktygslåda" och visa på möjligheter gällande utvecklingsarbete, marknadsföring och finansiering.


Dagen innehöll allt från informationer till olika case, där en expertpanel fick besvara möjligheter kring finansiering av projekt och en minimässa. Minimässan bestod av lokala Hasslö-företag som visade upp sig och sina produkter, samt en del andra organisationer som Karlskrona Företags- och Hantverksförening, Nyföretagarcentrum, LRF m.fl

Dagen inleddes av kommunalrådet Mats Lindbom, som pratade om allt från unikaboxen till stoltheten över att landsbygd- och skärgård verkligen håller på att utvecklas.
Carl-Axel Ottosson, enhetschef på Näringslivsenheten och dagens moderator tog över och pratade om att samverkan är så oerhört viktig. Det finns så många ideér att ta tillvara på och det känns som om det är mycket på gång idagsläget. Totalt har Näringslivsenheten under åren hjälpt till att det satsas ca 50 miljoner via 45 olika projekt på landsbygd och i skärgård och satsningen fortsätter.....

Följande talare fanns med på programmet under dagen:

  • Marianne Lundkvist, Coompanion berättade om socialt företagande
  • Stefan Lundin och Fredrik Karlsson, berättade om projektet Sälleryd Växer
  • Bengt Grönblad, ordf Länsbygderådet, berättade om satsningen Blekinge Utveckling i Samverkan
  • Ann-Marie Nordström, Grön Kraft, LRF berättade om Kompetensutveckling på landsbygd och i skärgård
  • Stefan Turesson, Karlskrona kommun, berättade om en enklare hantering av livsmedel i icke livsmedelsanläggning.
  • Tommy Gustafsson, Region Blekinge, berättade om arbetet med Attraktionskraft Blekinge
  • Terje Pedersen, Turistchef Karlskrona, informerade om företagens möjligheter att synas inför 2010 kopplat till VisitBlekinge
  • Ylva Johannesson, Landsbygd och skärgårdutvecklare, Karlskrona kommun, informerade om kommande Stad och Land 2010 och företagens möjligheter att finns med där

Efter alla dessa informationspunkter, lunch, pauser och kaffe berättade Britt-Marie Havby, Landsbygd och skärgårdsutvecklare på Karlskrona kommun, om olika finansieringsmöjligheter som finns att söka till olika utvecklingsprojekt.
  
 Expertpanelen tog över därefter och guidade i bidragsdjungeln,
 det vill säga, svarade på vilka möjligheter som dem såg utifrån
 dem case som visades upp på duken. Anna Alhtini, Länsstyrelsen 
 var en av deltagarna i expertpanelen.

Att få casen beskrivna på ett konkret sätt gav en mycket bra bild av vilka möjligheter som finns, samtidigt som det visar på det kan vara snåriga vägar innan man hittar rätt om man inte vet!

Carl-Axel Ottosson och Mats Lindbom stängde tillsammans igen verktygslådan fullproppad med verktyg och tackade för visat intresse under dagen.

För mer information eller ideér eller tips om vägar att gå i olika frågor är ni välkomna att kontakta:
Ylva Johannesson, 0455-30 30 52, Ylva Johannesson
Britt-Marie Havby, 0455-30 30 44, Britt-Marie Havby

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Det-finns-kraft-och-vilja-i-landsbygd-och-skargard/