Logga för utskrift

Bowlingutrustning - infordran av anbud

Publicerad 31 maj 2012 08:52 | Uppdaterad 31 maj 2012 08:54
Karlskrona kommun infodrar anbud på bowlinghallens utrustning omfattande 10 maskiner, 10 bowlingbanor, masker, klotreturer, skåp, banoljemaskin, skor, käglor och klot.

Anbud ska lämnas på all utrustning i ett paket inklusive bortforsling.

Bortforsling av utrustning ska ske 2012 under tiden vecka 28 – 31. För bokning av visning av lokalen, med utrustning, och information kontaktas Per-Göran Holsbrink, 0455-30 34 36.

Skriftligt anbud ska vara Karlskrona kommun tillhanda senast 26 juni 2012 under adress Idrotts- och fritidsförvaltningen, Karlskrona kommun, 371 83 Karlskrona, märkt  ”Anbud Bowlingutrustning”.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-05-31
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Bowlingutrustning---infordran-av-anbud/