Logga för utskrift

Bättre företagsklimat i Karlskrona – en prioriterad fråga!

Nu frågar Karlskrona kommun 800 företagare om deras erfarenheter av kommunen.


I slutet på februari får 800 företagare i Karlskrona, som under 2010 har varit i kontakt med kommunen, möjlighet att svara på en undersökning.  Företagen får möjlighet att svara på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet gällande kommunens myndighetsutövning. Frågorna rör enbart verksamheter som kommunera har ett tydligt eget ansvar för.

Här hittar du mer information!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-02-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Battre-foretagsklimat-i-Karlskrona--en-prioriterad-fraga/