Logga för utskrift

Förvaltarfrihetsbevis

I många fall är det viktigt att kunna bevisa att man inte har en förvaltare utsedd för sig, till exempel när man ska bli ansvarig utgivare för en tidskrift, när man ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik eller om man ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

För att få ett så kallat förvaltarfrihetsbevis vänder du dig till överförmyndarnämnden i den kommun där du bor.Du skickar in en ansökan och bifogar ett personbevis, som inte ska vara äldre än tre månader.

Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel, som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap för dig registrerade hos nämnden. Förvaltarfrihetsbevis är gratis.

Här kan du beställa ditt personbevis

Skattemyndigheten

Beställer du personbeviset personligen hos skattemyndigheten säger du att det ska användas för förvaltarfrihetsbevis. Till höger under Länkar finner du en länk till Skatteverkets webbplats angående personbevis.

Riksskatteverkets servicetelefon

Beställer du personbeviset på Riksskatteverkets servicetelefon
020-567000 anger du direktvalskod 1106.

Hit skickar du din ansökan med bifogat personbevis:

Överförmyndarnämnden
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

 • Kontakt

  • Överförmyndarnämndens kansli
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Ö.Hamngatan 7B
  • Besök efter överenskommelse

  Besökstider

  onsdag kl. 13.00-15.00.
  Besök på andra tider bokas hos någon av handläggarna.

  Telefontider

  måndag-torsdag kl 10.00-12.00
  Tel. växel: 0455-30 30 00

   

   

  • Susann Karlström
  • Handläggare
  • Telefon: 0455-30 48 50
  • Helen Göransson
  • Handläggare
  • Telefon: 0455-30 34 34
  • Birgitta Jönsson
  • Handläggare
  • Telefon: 0455-30 32 52

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-03-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Regler-och-tillstand/Forvaltarfrihetsbevis/