Logga för utskrift

Landsbygd & skärgård

Just nu händer mycket som rör landsbygden och skärgården i vår kommun. Alltifrån framtagande av ett nytt utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd, fördjupad översiktsplan för skärgården och flera spännande utvecklingsprojekt. Här kan du läsa mer om vad som berör företag på landsbygden och i skärgården i Karlskrona kommun.

Ny landsbygds- och skärgårdsutvecklare

Den 1 juni tillträdde Ann-Marie Nordström som ny landsbyds- och skärgårdsutvecklare efter Britt-Marie Havby och Ylva Jóhannesson. Britt-Marie har gått i pension och Ylva har börjat annat jobb i Ronneby kommun. Ann-Marie kommer tills vidare att arbeta 50%.
Ann-Marie har under närmare tjugo år arbetat med landsbygds- och skärgårdsfrågor på olika sätt, bland annat som landsbygdsutvecklare på Blekinge Utvecklingscentrum (BUC), nuvarande Coompanion, förbundssekreterare i Skärgårdarnas Riksförbund och senast som projektledare i LRF Sydost. Hon har även det senaste året fungerat som koordinator för Kustvägens kultur- och sparrissafari.

Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2013- 2017

Utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd håller på att revideras och har varit ute på remiss. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling, samt stimulera kommunens förvaltningar och bolag att kraftsamla för landsbygdsutveckling. 
En aktivitet i utvecklingsprogrammet är att årligen arrangera ett landsbygdsforum där aktuella frågor lyfts fram och diskuteras.
Under hösten kommer utvecklingsprogrammet att fastställas av kommunfullmäktige.
Vid frågor kontakta: This is an email address

Kommande utbildningar/nätverksmöte

• Sept 2013 Studieresa till Tyskland/Rugen 
GENOMFÖRS TILL VÅREN 2014 ISTÄLLET!
• 11 okt 9.00 – 16.00 Besök vår monter på Näringslivsdagen och diskutera landsbygdsutveckling
• 16 Okt kl 18.30 Nätverksmingel (plats meddelas inom kort)

Massor med möjligheter att synas på Visit Karlskrona!

Marknadsmöjligheter via Visit Karlskrona, kontakta vår marknadsavdelning på i Karlskrona AB, 0455-30 34 99

Projekt 360 grader kultur – från tillfälliga evenemang till ständigt pågående kulturupplevelser

Projektet vill genom samverkan, paketering, utbildning och andra insatser inom verksamheter på landsbygden stärka landsbygden som en destination för hela familjen, både på svenska och tyska marknaden/östersjöområdet. Tyngdpunkten ligger på kulturentreprenörskap.
Projektet finansieras med medel från Landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och i Karlskrona AB. Projekttiden är förlängd till december 2014.

Karlskrona Skärgårdsfest


M/S Blekinge tog besökarna ut från Marinmuseum till Sanda. Foto Ann-Marie Nordström.

Tillsammans med Sturkö Samhällsförening, AIK Atlas och några företagare arrangerades en tidsresa den 3 aug ute på Senoren, Sturkö och Tjurkö. Besökarna kunde göra en resa från vikingatiden till att få en glimt av ur framtiden kan se ut på Sturkö. Efter att ha deltagit i vikingastrid kunde man med busshuttle ta sig vidare till medeltidsmarknad på Bredaviks örtagård. Skolan på Sturkö bjöd på flera aktiviteter med syfte att lyfta fram vilka möjligheter ön erbjuder för de som vill bosätta sig här. Elever visade upp stolt upp sin skola – skärgårdens kunskapsnav och för de som ville få mer information om tomter, VA och bostäder fanns lokala representanter på plats tillsammans med representanter från i Karlskrona AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Besökarna var inte så många, men alla involverade är överens om att dagen ändå var lyckad och gav mersmak att vara med även under nästa års Skärgårdsfest. 

 

 
 
 Spända guider får en sista information av Anders
 Danielsson.
 Foto Ann-Marie Nordström

 

Nätverksmingel 16 okt

Vid nätverksminglet den 16 okt kommer vi att fokusera på att skapa paket. Nordic Travel kommer tillsammans med Visit Karlskrona att börja kvällen med att presentera ett enkelt paketeringsverktyg. Därefter blir det praktisk paketinslagning. Vår ambition är att kunna presentera ett par paket på adventsmarknaden i Greifswald (se nedan).
Boka in datumet! Inbjudan med plats kommer att skickas ut inom kort.
Samarbetet med Stralsund, Rügen och Greifswald fortsätter ...
Av olika skäl fick den inplanerade resan till Rügen i september ställas in. Vår ambition är att denna istället ska genomföras till våren 2014. 
Vi kommer att delta under adventsmarknaden på Landesmuseum i Greifswald 2013 och tanken är att bland annat presentera ett par landsbygdspaket.
Landesmuseum i Greifswald
Se filmen med Stralsunds turistchef www.stralsund.de

Sociala medier - från ord till handlingVi tar nya tag och startar om projektet. Mer information och datum kommer att presenteras här inom kort. Är du intresserad?
Kontakta Ann-Marie Nordström, 0455-30 30 52 eller
This is an email address
Sociala medier begränsar sig inte enbart till Facebook, Twitter och You Tube – det finns ju så mycket mer! Men hur fungerar det egentligen – och hur kopplar man de olika tjänsterna till varandra för största effekt? Och hur gör man i praktiken? Vad ska man tänka på när man satsar på när man exponerar sitt företag i sociala medier och hur kan man göra affärer av det?
Förutom att jobba med dessa frågor vill projektet även erbjuda något som i andra sammanhang visat sig vara den felande länken – en coach som kan stötta, hjälpa och komma med konstruktiva förslag – även mellan de olika utbildningstillfällena. Syftet med projektet är att man som företagare bland annat ska:
• lära sig hur man lägger upp en strategi för att använda sociala medier för att stärka företaget
• få kunskap om de olika tjänsterna och hur de fungerar, samt hur man kan koppla dem till varandra.
• börja tänka nytt och gränsöverskridande när det gäller sociala medier
• praktiskt få testa olika tjänster applicerade på det egna företagandet eller pågående utvecklingsprojekt som i Karlskrona AB driver
• ges möjlighet att koppla de färdigheter som utvecklas i projektet till den affärsutveckling som pågår i andra projekt
Projektet vänder sig till kvinnor som driver företag på landsbygden. Projektet pågår till mars 2014 och är finansierat med hjälp av medel från Tillväxtverkets program "Främja kvinnors företagande " och i Karlskrona AB.
Deltagaravgiften för att medverka i de olika utbildningsinsatserna är 500 kr. 
Kontaktperson: This is an email address

Bredband & fiber

Kommunens kontaktperson när det gäller bredband med fiber är Anders Danielsson. Kontakt: This is an email address

Starta eller utveckla företag?

På verksamt.se hittar du information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter på ett ställe, snabbt och lätt! www.verksamt.se
Starta eget? Kontakta nyföretagarcentrum!
Karlskrona kommun stödjer och samverkar med Nyföretagarcentrum där den som vill starta eget kan få kostnadsfri rådgivning
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona 
Fler bäddar, nya evenemang eller bara på jakt efter kunskap?
• Glöm inte att meddela turistbyrån om du har några nyheter. Turistbyrån är tacksam för din hjälp med att uppdatera uppgifter som berör ditt företag/nätverk - det är ju viktigt att våra besökare får rätt information!
Turistbyrån når du på: This is an email address

Bygdepeng

De föreningar i Karlskrona kommun som arbetar med frågor som rör sin bygds utveckling har möjlighet att söka bygdepeng för att arbeta fram en lokal utvecklingsplan för sin bygd
– se information till höger om "bygdepengen" pdf 38kb och blankett för kommunal bygdepeng pdf 14kb

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2008-04-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/