Logga för utskrift

Landsbygd & skärgård

Välkommen till vår landsbygd och skärgård. Här kan du läsa mer om vad som berör företag på landsbygden och i skärgården i Karlskrona kommun.
Människor och möten i skärgården

Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014- 2017

Utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling och stimulera kommunens förvaltningar och bolag att kraftsamla för landsbygdsutveckling.

Med en aktiv landsbygdsutveckling med bred samverkan, lokalt inflytande, framtidstro och nytänkande skapar vi en god livsmiljö.

Nio områden är prioriterade i utvecklingsprogrammet:
1. Lokal mobilisering – lokalt inflytande
2. Natur- och kulturmiljöer
3. Hållbar utveckling
4. Näringslivsutveckling
5. Boende, kommunikationer och service
6. Skolor/utbildning
7. IT och telekommunikation
8. Profilering och marknadsföring
9. Offensiv landsbygdsutveckling

Under hösten 2014 bildas en landsbygdsgrupp med representanter från de förvaltningar som är berörda av landsbygdsprogrammet. Gruppen kommer att bereda och samordna landsbygdsfrågorna inför beslut i kommunstyrelsen. Landsbygdsgruppen ska också stödja och stimulera lokala initiativ och byutveckling och ha aktiv kontakt med kommunens olika utvecklingsgrupper och företag. Karlskrona kommunbygderåd kommer att vara en viktig samarbetspart i detta arbetet.

Vid frågor kontakta: This is an email address

Massor med möjligheter att synas på Visit Karlskrona!

Marknadsmöjligheter via Visit Karlskrona, kontakta vår marknadsavdelning på i Karlskrona AB, 0455-30 34 99

Projekt 360 grader kultur – från tillfälliga evenemang till ständigt pågående kulturupplevelser

Projektet vill genom samverkan, paketering, utbildning och andra insatser inom verksamheter på landsbygden stärka landsbygden som en destination för hela familjen, både på svenska och tyska marknaden/östersjöområdet. Tyngdpunkten ligger på kulturentreprenörskap.
Projektet finansieras med medel från Landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och i Karlskrona AB. Projekttiden är förlängd till december 2014.

Bredband & fiber

Kommunens kontaktperson när det gäller bredband med fiber är Anders Danielsson. Kontakt: This is an email address

Starta eller utveckla företag?

På verksamt.se hittar du information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter på ett ställe, snabbt och lätt! www.verksamt.se
Starta eget? Kontakta nyföretagarcentrum!
Karlskrona kommun stödjer och samverkar med Nyföretagarcentrum där den som vill starta eget kan få kostnadsfri rådgivning
www.nyforetagarcentrum.se/karlskrona 

Fler bäddar, nya evenemang eller bara på jakt efter kunskap?
• Glöm inte att meddela turistbyrån om du har några nyheter. Turistbyrån är tacksam för din hjälp med att uppdatera uppgifter som berör ditt företag/nätverk - det är ju viktigt att våra besökare får rätt information!
Turistbyrån når du på: This is an email address

Bygdepeng

De föreningar i Karlskrona kommun som arbetar med frågor som rör sin bygds utveckling har möjlighet att söka bygdepeng för att arbeta fram en lokal utvecklingsplan för sin bygd
– se information till höger om "bygdepengen" pdf 38kb och blankett för kommunal bygdepeng pdf 14kb

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-04-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/