Logga för utskrift

Kursanmälan

De uppgifter som markeras med * måste fyllas i. Om du inte kan fylla i alla uppgifter tar vi ändå emot din anmälan. Kom ihåg att ta med dessa uppgifter till kursen och lämna till kursledaren.
Kurs*:
Kursdatum*:
 
Namn*:
 
Födelsedatum*: (ÅÅÅÅMMDD)
 
Telefonnummer:
 
E-post:
 
Företag/organisation*:
 
Organisationsnummer/personnummer för fakturamottagare (XXXXXX-XXXX)*:
 
Adress (för bl.a. leverans av eventuella kurscertifikat)*:
 
Postnummer*:
 
Ort*:
 
Fakturaadress (om annan än ovan)*:
 
Fakturapostnummer*:
 
Fakturaort*:
 
Fakturareferens/fakturamärkning:
 
Kontaktperson - anmälare*:
 
Kontaktperson - telefon*:
 
Kontaktperson - e-post (bekräftelse skickas till den här adressen)*:
Vi skickar dig en bekräftelse när vi läst din anmälan
 
Personuppgifter:
Räddningstjänsten Östra Blekinge lagrar personuppgifter elektroniskt för att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot kund i samband med kurstillfället.
Uppgifterna kan även användas av Räddningstjänsten Östra Blekinge för kvalitetsuppföljning och marknadsföring. Uppgifterna delges ej till tredje part. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag.
 
 
 
 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Kurser/Kursanmalan/