Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess bolags allmänna diarium.
 • Registratorer

  Arbetsmarkmarknads-
  förvaltningen, AMF

  Agneta Olsson, 0455 30 44 15

  Funktionsstöds-
  förvaltningen, FSF
  Lisbeth Karlsson, 0455 30 50 56

  Drift- och service-
  förvaltningen, DSF
  Susanne Johansson, 0455 32 11 35
  Carina Jönsson, 0455 30 30 35

  Kommunlednings-
  förvaltningen, KLF

  Emelie Skårstedt, 0455 32 19 26
  Annelie Holmberg, 0455 30 30 39

  Kultur- och fritids- förvaltningen, KFF
  Lise-Lotte Winnow, 0455 30 32 29

  Kunskapsförvaltningen, KSF
  Marjo Nyström, 0455 30 34 37

  Moderbolaget
  Carina Jönsson, 0455 30 30 35

  Miljö- och samhällsbyggnads- förvaltningen, MSF
  Lena Rydell, 0455 30 31 07
  Lisbeth Olsson, 0455 30 32 87

  Socialförvaltningen, SF
  Ditte Bäckman, 0455 30 42 67

  Äldreförvaltningen, ÄF
  Agneta Olsson, 0455 30 44 15

  Överförmyndarnämnden, ÖFN
  Carina Jönsson, 0455 30 30 35

   

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista/