• Du är här:
 • Start
 • Parkering/avlämning vid Nättrabyskolan

  Arbetet med sanering och rivningen av den gamla läderfabriken i Nättraby påbörjas med början 16/2 2015, detta innebär att vi inte har tillgång till parkeringarna vid läderfabriken från och med måndagen den 16/2 2015.

  Parkeringen vid idrottsplatsen skall användas istället tills en ny parkering har färdigställts på industriområdet nordväst om skolan. Den nya parkeringen kommer att iordningställas under våren 2015.

  Som vanligt kan Du lämpligen använda slingan för avlämning. Här finns även tre besöksplatser.

  Skolledningen

 • Nättrabyskolan är en drygt 100-årig modern F-9 skola centralt placerad i Nättraby.
  Nättrabyskolan, eller NKC som den även kallas, är en komplett och flexibel skola med integrerat fritids-hem, folk-/skolbibliotek och idrottsanläggning. Skolan ska upplevas som en plats ”mitt i byn” -ett centrum som alla ska ha glädje av, gammal som ung.
  NKC är utformad som 10 ”småskolor” med åldersspridningen 6-16 år i en stor skola. I dess centrum finns torget med kafé och bibliotek, vilka fungerar som skolans knutpunkt som allt kretsar kring. Nättrabyskolan har även ett kreativitetscentrum ”Science centre” där det bl a finns modernt utrustade No-salar, trä- och metallslöjd samt hemkunskapssal.
  Pedagogiken på Nättrabyskolan genomsyras av nyfikenhet med målet att eleverna ska lära, inte bara för stunden utan för livet. Våra pedagoger visar intresse för elevernas olika lärstilar, uppmuntrar och möjliggör samarbete över åldersgränser samt till att lämna skolans värld för inblickar i samhället runtomkring. Arbetsformerna är därför varierande med inslag av projekt, laborationer, konstnärliga, undersökande, inspirerande med mera.  

 •  

Nättrabyskolan  Fredriksdalsvägen 37  370 24 Nättraby

Sidan uppdaterad: 2009-04-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Grundskolor/Nattrabyskolan/